အိမ္ေရွ႕မင္းနဲ႔လႈိင္ထိပ္ထား

ေဘာလယ္ ၂ ပုဒ္ နဲ႔ ယုိးဒယား ၁ပုဒ္ Link

ေလးေထြသံကပ္ ႏွင့္ ျမင္းခင္း

ေလးေထြသံကပ္ ဆုိတာက ေစာင္းအေခၚ ေလးေပါက္ေအာက္ျပန္သံ နဲ႔ တီးရၿပီး အဆုိအတီး အသံကပ္၊ အသံခက္ တဲ့အတြက္ သံကပ္လုိ႔ေခၚတာပါ။ အဆုိေတာ္ႀကီးတင္တင္ျမ နဲ႔ ေစာင္းဦးဘသန္းပါ။ Link

ခ်စ္သမွ်ကုိ

အလကၤာေက်ာ္စြာေစာင္းဦးဘသန္း နဲ႔ အဆုိေတာ္ႀကီးဝင္းဦး ပါ။ အျပန္အလန္ စကားေျပာေလးလဲ ပါပါတယ္။ ဒီသီခ်င္း က ပတ္ပ်ဳိး အမ်ဳိးအစားပါ။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ သာယာဝတီမင္းရဲ႕ အေနာက္နန္းမိဘုရား မျမကေလး စပ္ဆုိခဲ့တာလုိ႔ အမွတ္အသားရွိပါတယ္။ Download ခ်စ္သမွ်ကုိ