မင္းေက်ာ္ေပ်ာ္တဲ့ပြဲ – ဗိုဟိန္း+ဘိုမ

၀၁။ မင္းေက်ာ္ပြဲတဲ့ေပ်ာ္ – ဗိုဟိန္း ၀၂။ ခ်စ္ေတာင္ၿပံဳး – ဗိုဟိန္း+ဘိုမ ၀၃။ ကိုႀကီးေက်ာ္(၁)- ဗိုဟိန္း ၀၄။ ေရႊကိုယ္ေတာ္ေငြကိုယ္ေတာ္ – ဘိုမ ၀၅။ ကိုႀကီးေက်ာ္လြန္လြန္းတယ္ – ဘိုမ ၀၆။ ရိုးရာနတ္ပြဲ -ဗိုဟိန္း+ဘိုမ ၀၇။ မႏ ၱေလးကအဘိုး – ဗိုဟိန္း ၀၈။ ေရႊပုပၸားၿမိဳ ႔သား – ဗိုဟိန္း ၀၉။ ကိုၿမိဳ ႔ရွင္ – ဘိုမ ၁၀။ ေဖေဖေက်ာ္လာမယ့္လမ္း – ဘိုမ နတ္သီခ်င္းႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္

ဗိုဟိန္း+ဘိုမ

၀၁။ ေႏြ – ဗိုဟိန္း ၀၂။ ဇြန္ကိုကို – ဘိုမ ၀၃။ ေဆးေရာင္စံုမမ – ဗိုဟိန္း ၀၄။ အသည္းကိုလာခလုတ္တိုက္သိပ္မိုက္တဲ့မိန္းကေလး – ဗိုဟိန္း ၀၅။ ပြဲေခၚသံ – ဘိုမ ၀၆။ ျမတ္ကထိန္ – ဗိုဟိန္း+ဘိုမ ၀၇။ အလွၿပိဳင္ပြဲ – ဗီဗာဟိန္း ၀၈။ ဆြမ္းေလာင္းပြဲ – ဘိုမ ဂ်က္စတင္းဆိုင္းသံကိုနားဆင္ၾကည့္ၾကပါအံုး။ ဇာတ္ပြဲထဲေရာက္သြားသလိုခံစားရမယ္။ း)

ဗိုဟိန္း၊ဘိုမ – ေဖေက်ာ္ခ်စ္တဲ့ဒိုး

၀၁။ ေဖေက်ာ္ခ်စ္တဲ့ဒိုး – ဗိုဟိန္း ၀၂။ ေရႊျပံဳးေငြျပံဳး – ဘိုမ ၀၃။ နတ္ကနားေပးတဲ့အိမ္ ၀၄။ ေတာင္ေတာ္ေရႊပုပၸား ၀၅။ အေမဂ်မ္းရြာ – ဘိုမ ၀၆။ ပခန္းျမိဳ ႔ က ကိုၾကီးေက်ာ္ ၀၇။ နန္းပြဲရ ညီအစ္ကို – ဗိုဟိန္း ၀၈။ ကူနီနန္းကေက်ာ္ – ဘိုမ ၀၉။ ဓားနင္းဘိုးေတာ္ – ဗိုဟိန္း ၁၀။ ေက်ာင္းဒကာ ဘုရားဒကာကိုၾကီးေက်ာ္ – ဘိုမ နတ္ကနားေပးတဲ့အိမ္ သီခ်င္းကမူရင္းအဆိုေတာ္ဆိုထားတဲ့သီခ်င္းကိုရွာမေတြ႔၍ ဗီဗာဟိန္းသီခ်င္းကိုထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေတာင္ေတာင္ေရႊပုပၸား သီခ်င္းကေတာ့ ရွာ၍မေတြ႔ပါခင္ဗ်ာ။