ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက – ပစၥဳပၸန္မွာထိတိုင္းသိေနပါေစ တရားေတာ္

စိတ္ဟာပစၥဳပၸန္မွာအေနမ်ားလာတဲ႔အခါ ဘဝရဲ႕ (Quality) ၊ စိတ္ရဲ႕(Quality) အရည္အေသြးေတြဟာ ၿမင္႔မားလာတယ္။စိတ္ထဲမွာၿဖစ္တဲ႔ေေလာဘ၊ေဒါသ၊ပ်ံ႕လြင္႔မႈူေတြ၊စိတ္ဆင္းရဲမႈူေတြတၿဖည္းၿဖည္းရွင္းသြားတယ္္။ သူတို႔ရွင္းသြားရင္စိတ္ရဲ႕အရည္အေသြးၿမင္႔မားလာတယ္။ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈူ၊သန္႔ရွင္းမႈ ရိွလာတယ္။ (ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက – စစ္မွန္ေသာဂ႐ုဏာ တရားေတာ္

သူတစ္ပါးကို ေမတၱာ၊ဂ႐ုဏာ ထားတယ္။သူတစ္ပါးကို ေကာင္းေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ စိတ္မွာ လံုၿခံဳေနမယ္၊ အင္အားေတြ ရွိေနမယ္။ေၾကာက္႐ြံ႕အားငယ္ေနတာမရွိေတာ့ဘူး။ (ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက – သိကၡာရွိရွိေနထိုင္ၿခင္း တရားေတာ္

ကိုယ့္ကိုသူမ်ား ေၾကာက္ေနတာမလိုခ်င္ဘူး။ ေၾကာက္ေနတဲ့စိတ္မွာ ဂုဏ္သိကၡာမရိွဘူး။ တည္္ၾကည္မ၊ူူခန္႔ညားမႈ႔၊ဣေၿႏၵသိကၡာမရိွဘူး။ ေၾကာက္ေအာင္လုပ္ေနတဲ႔စိတ္မွာလည္းဂုဏ္သိကၡာ မရိွဘူး။………သူ႔ူဘဝကို ေငြနဲ႔မတုိင္းတာဘူး။ သူ႔ူဘဝကို ေငြနဲ႔ မေရာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာသိကၡာရွိရွိ ေနနုိင္တဲ့သူၿဖစ္တယ္။ (ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက – ဘဝဆိုတ့ဲ ေက်ာင္း တရားေတာ္

အေၿခအေန ဘယ္ေလာက္ဆိုးဆိုး ငါတတ္နိုင္တာကို အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္လို ့ ငါ့ဘဝက ငါ ့ကို တာဝန္ေပးထားတယ္။ (ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက – သည္းခံမွ ရင့္က်က္မယ္ တရားေတာ္

အခက္အခဲ မရွိတာထက္ အခက္အခဲကို ဉာဏ္နဲ့ေၿဖရွင္းႏုိင္တာက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကိုယ္ ယံုႀကည္မႉကို ပိုအားေကာင္းေစတယ္။ကိုယ့္ဘဝကိုကိုယ္ ေၿပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားကိုယ့္မွာ ရိွပါတယ္။ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက