ေလးေထြသံကပ္ ႏွင့္ ျမင္းခင္း

ေလးေထြသံကပ္ ဆုိတာက ေစာင္းအေခၚ ေလးေပါက္ေအာက္ျပန္သံ နဲ႔ တီးရၿပီး အဆုိအတီး အသံကပ္၊ အသံခက္ တဲ့အတြက္ သံကပ္လုိ႔ေခၚတာပါ။ အဆုိေတာ္ႀကီးတင္တင္ျမ နဲ႔ ေစာင္းဦးဘသန္းပါ။ Link

ထူးမျခားနား

ဒီသီခ်င္း ကေတာ့ ဘုရားေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြဲ႕ သီခ်င္းခန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမဝတီမင္းႀကီးဦးစ ေရးစပ္ခဲ့တာပါ။ အဆုိေတာ္ႀကီးတင္တင္ျမ ဆုိထားၿပီး ေစာင္း၊ ဆုိင္း၊ ျမန္မာဂစ္တာ ေပါင္းစပ္တီးခတ္ ထားပါတယ္။ Download ထူးမျခားနား