နွင္းအဥၨလီ – ေယာက္်ားစကား ….. ေျပာ

01 ေယာက်္ားစကားေျပာ 02 ပင္လယ္တစ္ဖက္ဆီသုိ႔ 03 ရင္ထဲရွိမယ့္သူ ( နွင္းအဥၨလီ , ဆိုေတး ) 04 မင္းအနားမွာအျမဲရွိခ်င္တာ ( နွင္းအဥၨလီ , ယုန္ေလး ) 05 ရူးတိုးတိုး ( နွင္းအဥၨလီ , Bobby Soxer , ယုန္ေလး ) 06 ရွင္သန္ျခင္း 07 ဘာေၾကာင့္လဲ 08 ဒါေနာက္ဆံုးပဲ 09 ငါ့ရဲ့ပိုင္ရွင္ေလး 10 ပ်ိဳ ႔မွာတမ္း ၂၀၁၂ 11 တစ္ထပ္တည္း 12 အားလံုးမင္းစီမွာ ( နွင္းအဥၨလီ , ဟဲေလး ) 13 ကိုယ္တုိ႔အခ်စ္ေတြအေၾကာင္း 14 ဘယ္လိုေျပာမလဲ (I Hate … Continue Reading →