ခ်စ္သူလက္ေဆာင္ ၂

၁။ သုိ႔ ခ်စ္ရပါေသာ ၾကြားစိန္မ – ဗုံဗုံ ၂။ စိတ္ထဲမွာရွိရင္ – Cool Stars ၃။ အခ်စ္ဆူးေလး ဆူးေနတုန္းပဲ – ေရဗကၠာ၀င္း ၄။ ကုိယ္မမွားပါဘူး – ရဲေလး ၅။ ေရစီးေၾကာင္းသံေယာဇဥ္ – Lဆုိင္းဇီ ၆။ ရွင္းခဲ့ဦး – Cartoon ၇။ လွည့္စားသူ – Cool Stars ၈။ အခ်စ္ကဘာလဲ – Toobig ၉။ ေျပာင္းလဲျခင္း – သဇင္ ၁၀။ ကဗ်ာကုန္တုိက္ငယ္ – ရည္မြန္ ၁၁။ မင္းမသိတဲ့အခ်စ္ – ရတနာ