လႈိင္ဦးေမာ္ & မေနာ – လက္ေခ်ာင္းမ်ား

၀၁။ အေမာေျပေလး – မေနာ ၀၂။ အမွတ္တရ ေက်ာင္းေတာ္ – မေနာ ၀၃။ ဂ်ဴလိုင္ – မေနာ ၀၄။ ဒါဏ္ခတ္ျခင္းလား – လႈိင္ဦးေမာ္ ၀၅။ ေရွာ့ေတြ ေရွာ့ေတြ – မေနာ ၀၆။ အလြမ္းမ်ားမေပးပါနဲ႔ – မေနာ ၀၇။ ေသခ်ာတယ္ – မေနာ ၀၈။ နင့္လက္မွာ – မေနာ ၀၉။ အေမ့သံစဥ္ – မေနာ ၁၀။ စြယ္ေတာ္ရြက္ – မေနာ ၁၁။ အခုေတာ့ – လႈိင္ဦးေမာ္ ၁၂။ တစ္ျခမ္းပဲ့ည – မေနာ Download: Mediafire Upload By: MK … Continue Reading →