သူရိန္ – သကၠရာဇ္ေတြတိုင္း (Working One)

အရင္က သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္တင္ထားေပးသာ သီခ်င္း သံုးပုဒ္ပဲပါလို႕ အသစ္ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္… သူရိန္ – သကၠရာဇ္ေတြတိုင္း ၀၁ ေလထဲသို႔ ၀၂ မင္းေလးပဲ ၀၃ အခ်စ္အိမ္ကေလး ၀၄ သာဓကမ်ား ၀၅ Robot စက္ရုပ္ ၀၆ သကၠရာဇ္ေတြတိုင္း ၀၇ အေမ့ကိုလြမ္းတယ္ ၀၈ အတူေနႀကမယ္ ၀၉ ကံဆိုးၿခင္း ၁၀ ခြင့္လႊတ္ပါကြယ္ ၁၁ အၿမဲတမ္းရွိေနမယ္ ၁၂ လူသားၿခင္းေဖးကူေစာင့္ေရွာက္မယ္ Download Whole Album From Mediafire http://www.mediafire.com/?tjgb64cb57w6lqv Download One by One Click Here to Proceed Listen Directly Online Before Download Myanmar Online … Continue Reading →

သူရိန္ – သကၠရာဇ္ေတြတိုင္း (၂၀၁၁)

သူရိန္ – သကၠရာဇ္ေတြတိုင္း (၂၀၁၁) ၀၁ ေလထဲသို႔ ၀၂ မင္းေလးပဲ ၀၃ အခ်စ္အိမ္ကေလး ၀၄ သာဓကမ်ား ၀၅ Robot စက္ရုပ္ ၀၆ သကၠရာဇ္ေတြတိုင္း ၀၇ အေမ့ကိုလြမ္းတယ္ ၀၈ အတူေနႀကမယ္ ၀၉ ကံဆိုးၿခင္း ၁၀ ခြင့္လႊတ္ပါကြယ္ ၁၁ အၿမဲတမ္းရွိေနမယ္ ၁၂ လူသားၿခင္းေဖးကူေစာင့္ေရွာက္မယ္ http://www.mediafire.com/?lv3dplcuolqdobo Special thanks to Axlerose/ Swordfish