အိမ္ေရွ႕မင္းနဲ႔လႈိင္ထိပ္ထား

ေဘာလယ္ ၂ ပုဒ္ နဲ႔ ယုိးဒယား ၁ပုဒ္ Link

ခ်စ္သမွ်ကုိ

အလကၤာေက်ာ္စြာေစာင္းဦးဘသန္း နဲ႔ အဆုိေတာ္ႀကီးဝင္းဦး ပါ။ အျပန္အလန္ စကားေျပာေလးလဲ ပါပါတယ္။ ဒီသီခ်င္း က ပတ္ပ်ဳိး အမ်ဳိးအစားပါ။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ သာယာဝတီမင္းရဲ႕ အေနာက္နန္းမိဘုရား မျမကေလး စပ္ဆုိခဲ့တာလုိ႔ အမွတ္အသားရွိပါတယ္။ Download ခ်စ္သမွ်ကုိ