ေရႊတုိင္ညႊန္႔ ႏွစ္(၁၀၀) ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရေတးမ်ား

၁(က) ဟသၤာကုိးေသာင္း ကုိမင္းေနာင္ မိဘေမတၱာ ထား ေအာင္ဗလအလြမ္းေျပ ခင္ညႊန္႔ရည္ စၾကၤာသုိက္ ေမာင္ေမာင္ၾကီး ၀ိစိၾတ တင္တင္ျမ သုံးေရာင္ျခယ္ ေမာင္ေမာင္ေအး (အလကၤာ၀တ္ရည္) စိၾတဂီ ေကတု၀င္းထြဋ္ မုိးေဒ၀ါသံဆန္း ယဥ္ေ၀ထြန္း သီတာရတနာ ႏွင္းရည္သန္႔ ၁(ခ) သိၾကားသာသနာ ခင္ေမာင္လြင္ ဗမၹဴဒီပါ တင္ဦးေလး လယ္သမား ေရႊယမင္းဦး သုေမဓါရွင္ရေသ႔ လွျမင္႔၀င္း နီးေအာင္ပင္လွမ္း ရီရီသန္႔ ၂(က) ျမညွင္းေလေျပ နီနီ၀င္းေရႊ ေဇာ္ဆုိေဇာ္ပဲ ခ်ိဳျပဳံး ပဥၥင္းအမ buy tadalafil online စုိးစႏၵာထြန္း ခ်စ္ေရာင္ျခည္ ဗညားဟန္ ေတဇသုေနမ တကၠသုိလ္လဲ႔လဲ႔ ပန္းသေျပန႔ဲေညာင္ေရ တကၠသုိလ္ကုိကုိေဇာ္ မခုိ႔တရုိ႔ ပန္းအိျဖဴ ေမာင္႔သက္လွယ္ ဖုိးေသာၾကာ ေဟ၀န္နန္း ထြန္းလြင္ေအာင္ သဲေငြေသာင္ အုိျပည္႔ရွင္ … Continue Reading →