အရမ္းခ်စ္တယ္ Album

အရမ္းခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ သီခ်င္း Album ေလးပါ။ ၁. အရမ္းခ်စ္တယ္ ( ဆို – ကိုဘုန္း ) ၂. မင္းကိုလြမ္း ( ဆို – ကိုဘုန္း ) ၃. ေဘဘီခ်စ္သူေလး ( ဆို – ကိုဘုန္း ၊ MHK ) ၄. အေတြးတို ့နဲ ့ငါရူး ( ဆို – ကိုဘုန္း ) ၅. မမုန္းပါနဲ ့ (ဆို – ကိုဘုန္း ၊ t3m ) ၆. ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ( ဆို – ကိုဘုန္း ၊ MHK ၊ ဖိုးခြား … Continue Reading →