အသဲကြဲဒိုင္ယာရီ

1.ျပန္ေတြ ့မယ့္ေန ့(ေရး/ဆို-LP) 2.မင္းထားခဲ့တဲ့ကမာၻသည္(ေရး-လင္းမဲ့အိမ္/ဆို-Matt Eain) 3.လမ္းေဟာင္းေလးသို ့(ေရး-LP/ဆို-Ro Chon) 4.For You (ေရး-ရဲေက်ာ္စြာ/ဆို-Aw Net) 5.လမ္းခြဲဒိုင္ယာရီ (ေရး-လင္းမဲ့အိမ္/ဆို-မင္းမင္း) 6.အားလံုးေၾကပ်က္သြား (ေရး-LP/ဆို-ေအးကို) 7.အံုပံုးအခ်စ္ (ေရး-LP/ဆို-လင္းအာရံု) 8.အသံုးခ်ခံအခ်စ္ (ေရး-လင္းမဲ့အိမ္/ဆို-Matt Eain) 9.ႏွလံုးသားဆီမွာ (ေရး/ဆို-LP) 10.She doesn’t know my love (ေရး/ဆို- Aw Net) 11.အသဲမ်ားဟက္တက္ကြဲ (ေရး-LP/ဆို-မင္းမင္း) 12.ေသြးပ်က္ျခင္းပုစာၦ (ေရး-ဇင္ျဖိဳး/ဆို-ေအးကို) Mediafire