ေမ ွ်ာ္လင့္သူ

မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ကိုု အမွတ္တမဲ့ေတြ႔လိုုက္ရတဲ့အခါ ေမ့မရတဲ့အခ်ိန္ေတြ ရွိခဲ့တယ္ နီးစပ္ဖိုု႔လည္း ေမ ွ်ာ္လင့္ေနခဲ့တယ္ သူနဲ႔ နီးစပ္ေအာင္ႀကိဳးစားရင္း ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မဆုုတ္ဘူးဆိုုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ “ေမ ွ်ာ္လင့္သူ” ဆိုုတဲ့ သီခ်င္းအသစ္တစ္ပုဒ္ကိုု ခံစားၿပီး နားဆင္ေပးၾကပါ.. ေမ ွ်ာ္လင့္သူ my facebook