စံပီး- ကိုယ္ေတြ႕

စံပီးရဲ့ ဓမၼသီခ်င္းေခြသစ္ေလးပါ သီခ်င္းေတြကေတာ့ ေကာင္းတယ္ ေခါင္းစဥ္ေတြကေတာ့ သီခ်င္းအယ္(လ္)ဘမ္ Scan မလုပ္ရေသးလို႕ေနာက္မွဘဲတင္ေပးေတာ့မယ္ လိုခ်င္တဲ့သူမ်ား ေအာက္ကလင့္ေလးမွာ ဆြဲသြားၾကပါ comment ေပးခဲ့ၾကပါဦး

ယုံၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့

အေခြေလးကေတာ့ေဟာင္းေနပါျပီ ဓမၼသီခ်င္းပါ လိုခ်င္တဲ့သူေတြ ေအာက္ကလင့္ကေနယူလိုက္ၾကပါ vcd ကေန mp3ေျပာင္းထားပါတယ္ 1.ယုံၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့ 2.မ်ိဳးေစ့ 3.ဝိညည္ဆုံရႈံးခဲ့ရင္ 4.ေရႊလင္းယုံႏွလုံးသား 5.ျမတ္ေသာေမတၱာ 6.ကၽြႏု္ပ္ကိုသတိရပါ 7.ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 8.အလိုေတာ္အတိုင္း 9.ေမလခိေဇဒက္ 10.နတ္ဆိုး 11.ငယ္ေသာ္လည္း 12.ခရစ္ေတာ္

ေမးခြန္းမ်ားရဲ့အေျဖ…

Myanmar Gospel Album အေဟာင္းေလးပါ…. နားေထာင္ၾကည့္ပါလား…. comment ေပးခဲ့ပါဦး…