ဆိုေတး-(မီးအိမ္ရွင္) ဒီၿဖိဳး ၊ ေဒးဗစ္

အေခြေတာ႔ မထြက္ေသးပါဘူး.. နားေထာင္ၾကည္႔ေပးပါ. ကၽႊန္ေတာ႔ ဆိုဒ္မွာလည္းတင္ထားပါတယ္.. www.alterviperheart.isgreart.org ၀၁။အေ၀းေရာက္ခ်စ္သူ ၀၂။ဘယ္သူရွိမလဲ ၀၃။ဖတ္တီးမ ၀၄။ဟုတ္လို႔လား ၀၅။I Love You ၀၆။မမသီရိ ၀၇။မီးအိမ္ရွင္ ၀၈။မီးအိမ္ရွင္(Bonus) ၀၉။နင္ေပ်ာ္ဖို႔အတြက္ ၁၀။တိတ္တိတ္ေလးပါဘဲ ၁၁။သူငယ္ခ်င္းအခ်စ္ Downloads As : Mediafire