သီရိေဂ်ေမာင္ေမာင္ – အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား

ေတာင္းဆိုထားေသာ Than Zin နဲ႕ MMA ေတးပရိသတ္မ်ားအတြက္ 01 – ဘလက္ေကာ္ဖီ 02 – အလိုအပ္ဆံုး 03 – တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ 04 – လမ္းေတြ 05 – မေနခဲ့ဘူး 06 – အိပ္မက္ ၃၁ 07 -အစစ္ၿဖစ္မယ့္ေန႕ 08 – စြန္႕လႊတ္ခဲ့သူ 09 – မင္းရွိရင္ 10 – မခြဲႏိုင္ 11 – အခ်စ္ဆုေတြေတာင္းတဲ့ည